Menu Zamknij

Jak utylizować odpady nietypowe

śmieci

Konieczność utylizacji odpadów po budowie czy remoncie jest sprawą oczywistą. Gruz i inne nieczystości trafiają do kontenerów, a następnie transportowane są na odpowiednie, legalne wysypisko, gdzie zostają poddane selekcji i recyklingowi. Co jednak, kiedy mamy do czynienia z odpadami nietypowymi? Jak w ogóle rozumieć termin “nietypowe odpady”?

Śmieci domowe i śmieci po remoncie, czyli typowe odpady gospodarcze

Zacznijmy od wyjaśnienia tego, jaki rodzaj odpadów można nazwać nietypowym. Jak wiemy, wszystkie śmieci pochodzące z gospodarstw domowych należą do grupy tzw. odpadów komunalnych. Oznacza to, że mogą – i powinny – trafiać do zwykłych kubłów na odpady komunalne. Wszystkie więc śmieci, które wytwarzane są na bieżąco przez mieszkańców danego gospodarstwa domowego, powinny być posegregowane według kategorii: papier, tworzywa sztuczne lub metal, opakowania szklane. Są jeszcze odpady, które nie dają się zakwalifikować jednoznacznie ze względu na te rodzaje tworzyw – czyli odpady zmieszane. Ostatnią kategorią są śmieci bio (odpady ulegające biodegradacji).

Oprócz odpadów komunalnych, drugą grupą odpadów są te, które nie powstają w toku życia codziennego, lecz są efektem większych przedsięwzięć, jak remont czy budowa. Określimy je zbiorczo gruzem budowlanym. Gruzu w pojemnikach na odpady komunalne umieszczać nie można. Odpady poremontowe wymagają podstawienia kontenera lub specjalnego worka budowlanego. Przechowywanie ich w inny sposób jest niezgodne z prawem. Kontenery na gruz zapewniają bowiem bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Przykładowo, podczas remontu nierzadko skuwamy ściany, kafle, zdzieramy tapety czy warstwy starej farby. Jeśli odpady te umieścimy w kontenerze, nie ma ryzyka zanieczyszczenia gleby czy wód gruntowych resztkami różnego rodzaju substancji, typu zaschnięte kleje do glazury albo do tapet, odchodzące płaty lakieru ze starej boazerii itp. Utylizacja odpadów tego typu realizowana jest zwykle przez firmę, posiadającą pozwolenie na transport odpadów budowlanych – np. naszą. Odbieramy od naszych klientów zapełniony kontener wraz z zawartością i transportujemy w miejsce, gdzie dzięki odpowiednim zabezpieczeniom gospodarka tego typu śmieciami jest w pełni bezpieczna i nie zagraża ekosystemowi. Na miejscu odpady są neutralizowane specjalistycznymi metodami. Działamy przy współpracy wyłącznie legalnych wysypisk i sortowni. Wywóz śmieci realizujemy na terenie Warszawy i okolic.

Co z odpadami niebezpiecznymi?

Jeszcze innym rodzajem odpadów są odpady niebezpieczne. Są to na pewno odpady nietypowe, które nie powinny znaleźć się ani w kubłach na śmieci komunalne, ani w kontenerach na gruz. Charakteryzują się cechami, do których należą między innymi:

 • wybuchowość, łatwopalność lub utlenialność
 • działanie drażniące lub żrące,
 • toksyczność lub działanie rakotwórcze
 • infekcyjność,
 • mutagenność

Choć wydaje się, że tego typu odpady niebezpieczne na pewno nie mają szansy pochodzić z naszych domów i mieszkań, to bardzo często powstają w toku funkcjonowania gospodarstwa domowego. Jak to możliwe?

Niebezpieczne baterie

baterie

Przeanalizujmy to na przykładzie. Wystarczy, że musimy wymienić baterie w w zegarze elektrycznym czy wadze kuchennej. Baterie należą do grupy odpadów niebezpiecznych ze względu na kilka cech. Po pierwsze łatwopalność i ryzyko wybuchu. Po drugie, w bateriach zawarte są metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, czy kadm które nie są obojętne dla zdrowia i życia ludzi. Obecność kwasów i zasad zaś odpowiada za żrące właściwości zużytej baterii. Niewielki przedmiot, na który nie zwracamy uwagi, który rutynowo wymieniamy, gdy się zużyje, przedmiot, który można kupić w większości sklepów z elektroniką, w rzeczywistości jest czymś, co może przyczynić się do skażenia środowiska, a w konsekwencji poważnych skutków zdrowotnych. Baterii nie wyrzucajmy do domowych kubłów, lecz zanośmy do specjalnych pojemników na baterie. Znajdują się one często przy osiedlowych kubłach na odpady komunalne, jako jeden z pojemników do segregacji śmieci – są wtedy odpowiednio oznaczone i opisane. Baterii można też pozbyć się przy okazji robienia zakupów, bowiem pojemniki na zużyte baterie można też znaleźć w wielu wiodących supermarketach – wystarczy zapytać o nie obsługę.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

leki

Zdarza się, że trzymamy w szafce przeterminowane leki. Nie wrzucajmy ich do śmieci, lecz oddajmy do apteki. W niemal wszystkich punktach aptecznych wdrożona jest odpowiednia procedura, która reguluje postępowanie z przeterminowanymi lekami bądź takimi, którymi leczenie nie jest już nam potrzebne. Jest to szczególnie ważne w przypadku leków na receptę, kiedy to oddanie ich do apteki wyklucza ryzyko, że dostaną się one w niepowołane ręce i zadziałają na szkodę dla czyjegoś zdrowia.

Inne nietypowe śmieci

Jakie jeszcze odpady można nazwać mianem nietypowych śmieci? Jest ich całkiem sporo.

 • Odpady wielkogabarytowe – to często meble, których z różnych względów chcemy się pozbyć, np. stara kanapa, zdemolowane szafki kuchenne itp. Od czasu do czasu gminy organizują zbiórki odpadów wielkogabarytowych, podczas których można pozbyć się niechcianych mebli. Jeśli nie, przewieźć je można do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeżeli przy okazji przeprowadzania remontu jesteśmy w stanie rozczłonkować mebel na mniejsze części, np. porąbać siekierą, tak przygotowane śmieci możemy wrzucić do kontenera na gruz.
 • Opony – zużyte ogumienie to zdecydowanie nie jest coś, co powinno trafiać na śmietnik. Odpowiednim miejscem utylizacji jest PSZOK.
 • Wełna mineralna – jako odpad często pojawia się podczas prac modernizacyjnych izolacji budynku.Wełnę mineralną umieszczamy w kontenerze na gruz.
 • Urządzenia elektryczne – elektronikę pozostawić możemy jedynie w odpowiednim, wyznaczonym do tego miejscu podczas trwania zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub w PSZOK.
 • Zużyty sprzęt – wymieniając zużyty sprzęt na nowy, mamy prawo poprosić dostawcę sprzętu o zabranie od zużytego sprzętu tego samego rodzaju. Dotyczy to wszelkiego sprzętu AGD, typu lodówka, pralka, piekarnik, ale też takich urządzeń jak akumulator samochodowy.
 • Odpady ogrodowe – mamy w perspektywie prace ogrodowe? Gałęzie, pnie drzew, krzaki, liście, kwiaty, skoszoną trawę i inne odpady biodegradowalne możemy umieścić w kontenerze na odpady zielone.

Utylizacja nietypowych odpadów może rodzić wiele pytań o możliwe i legalne metody jej przeprowadzania. W wielu przypadkach pomocny okazuje się wywóz gruzu, możliwy dzięki współpracy z firmą taką jak nasza.