Menu Zamknij

Do czego potrzebne są kontenery na śmieci

Wywóz gruzu Zielonka

Śmieci, czyli co?

śmieci

To, co nazywa się potocznie śmieciami, to nic innego jak wszelkiego rodzaju odpady, które przeznaczone są do wyrzucenia. W praktyce wytwórcą odpadów jest każdy z nas – codziennie generujemy wiele rodzajów śmieci, które zobowiązani jesteśmy odpowiednio zagospodarować. Na elementy prawidłowej gospodarki śmieciami składa się ich segregacja (ze względu na surowiec), umieszczenie w odpowiednim pojemniku i – finalnie – wywóz śmieci. Każde gospodarstwo domowe produkuje tzw. śmieci komunalne, które segregowane są ze względu na takie surowce jak papier, plastik i metal, szkło, odpady bio oraz śmieci mieszane. Każdemu z tych rodzajów odpadów odpowiadają osobne pojemniki. Kontenery na odpady komunalne, które widzimy np. na terenie osiedlowych śmietników, mają zwykle odpowiednią etykietę, która informuje nas o tym jakiego rodzaju śmieci mogą być w nich składowane.

Oprócz odpadów komunalnych istnieją też inne, np. te, które generują się podczas budowy czy remontu. W takim przypadku konieczne jest podstawienie kontenera, który pozwoli na gospodarowanie takimi odpadami w sposób legalny i bezpieczny. Legalny, ponieważ nie możemy gruzu po przeprowadzonym remoncie ani umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne, ani składować luzem na posesji, zabrania tego prawo. Bezpieczny, gdyż tylko dzięki podstawieniu kontenera, a więc dzięki działaniu zgodnym z literą prawa, chronimy środowisko naturalne przed szkodliwym działaniem substancji, które mogłyby się wśród takich odpadów znaleźć.

kontener Bielany

Czy podstawienie kontenera jest skomplikowane? 

Absolutnie nie. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Jesteśmy w stanie podstawić kontenery na:

– gruz po budowie czy remoncie, gdzie umieszczać można odpady betonowe, gruz ceglany, tynki, tapety i okleiny, czy elementy po demontażu mebli, fragmenty armatury łazienkowej itp.

– odpady wielkogabarytowe – zużyte wersalki, szafki, stare łóżka itd.

– ziemię – piasek, glebę, kamienie, minerały

– wspomniane wyżej odpady komunalne

Dysponujemy również workami BigBag, przeznaczonymi na mniejszą ilość gruzu. 

Nasi pracownicy odpowiadają na wszystkie pytania, pomogą rozwiać ewentualne wątpliwości i dobrać odpowiedni kontener na śmieci do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Co jeszcze przemawia za tym, aby zamówić kontener na śmieci?

Wspomniane kwestie prawne i bezpieczeństwo ekologiczne to nie jedyne powody, dla których sięga się po kontener na śmieci za pośrednictwem firmy takiej jak nasza. To, o czym często się zapomina to ogromna wygoda całego przedsięwzięcia. Samo umieszczenie śmieci w kontenerze to dopiero początek gospodarowania odpadami. W dalszej kolejności przychodzi ich bezpieczne przetransportowanie na składowisko, gdzie zostaną poddane recyklingowi. Wynajęcie od nas kontenera przeznaczonego do transportu odpowiedniego rodzaju odpadów sprawia, że kwestia wywozu odpadów, czy wywozu gruzu spada na nas – zajmujemy się całą logistyką, od postawienia pojemnika na śmieci, przez odebranie zapełnionego kontenera, aż po wywóz śmieci na składowisko.