Menu Zamknij

Do czego potrzebne są kontenery na śmieci

Wywóz gruzu Zielonka

Kontenery na śmieci – do czego konkretnie są potrzebne?

Śmieci, czyli co?

śmieci

To, co nazywa się potocznie śmieciami, to nic innego jak wszelkiego rodzaju odpady, które przeznaczone są do wyrzucenia. W praktyce wytwórcą odpadów jest każdy z nas – codziennie generujemy wiele rodzajów śmieci, które zobowiązani jesteśmy odpowiednio zagospodarować. Na elementy prawidłowej gospodarki śmieciami składa się ich segregacja (ze względu na surowiec), umieszczenie w odpowiednim pojemniku i – finalnie – wywóz śmieci. Każde gospodarstwo domowe produkuje tzw. śmieci komunalne, które segregowane są ze względu na takie surowce jak papier, plastik i metal, szkło, odpady bio oraz śmieci mieszane. Każdemu z tych rodzajów odpadów odpowiadają osobne pojemniki. Kontenery na odpady komunalne, które widzimy np. na terenie osiedlowych śmietników, mają zwykle odpowiednią etykietę, która informuje nas o tym jakiego rodzaju śmieci mogą być w nich składowane.

Oprócz odpadów komunalnych istnieją też inne, np. te, które generują się podczas budowy czy remontu. W takim przypadku konieczne jest podstawienie kontenera, który pozwoli na gospodarowanie takimi odpadami w sposób legalny i bezpieczny. Legalny, ponieważ nie możemy gruzu po przeprowadzonym remoncie ani umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne, ani składować luzem na posesji, zabrania tego prawo. Bezpieczny, gdyż tylko dzięki podstawieniu kontenera, a więc dzięki działaniu zgodnym z literą prawa, chronimy środowisko naturalne przed szkodliwym działaniem substancji, które mogłyby się wśród takich odpadów znaleźć.

kontener Bielany

Czy podstawienie kontenera jest skomplikowane? 

Absolutnie nie. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Jesteśmy w stanie podstawić kontenery na:

– gruz po budowie czy remoncie, gdzie umieszczać można odpady betonowe, gruz ceglany, tynki, tapety i okleiny, czy elementy po demontażu mebli, fragmenty armatury łazienkowej itp.

– odpady wielkogabarytowe – zużyte wersalki, szafki, stare łóżka itd.

– ziemię – piasek, glebę, kamienie, minerały

– wspomniane wyżej odpady komunalne

Dysponujemy również workami BigBag, przeznaczonymi na mniejszą ilość gruzu. 

Nasi pracownicy odpowiadają na wszystkie pytania, pomogą rozwiać ewentualne wątpliwości i dobrać odpowiedni kontener na śmieci do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Co jeszcze przemawia za tym, aby zamówić kontener na śmieci?

Wspomniane kwestie prawne i bezpieczeństwo ekologiczne to nie jedyne powody, dla których sięga się po kontener na śmieci za pośrednictwem firmy takiej jak nasza. To, o czym często się zapomina to ogromna wygoda całego przedsięwzięcia. Samo umieszczenie śmieci w kontenerze to dopiero początek gospodarowania odpadami. W dalszej kolejności przychodzi ich bezpieczne przetransportowanie na składowisko, gdzie zostaną poddane recyklingowi. Wynajęcie od nas kontenera przeznaczonego do transportu odpowiedniego rodzaju odpadów sprawia, że kwestia wywozu odpadów spada na nas – zajmujemy się całą logistyką, od postawienia pojemnika na śmieci, przez odebranie zapełnionego kontenera, aż po wywóz śmieci na składowisko.