Menu Zamknij

Jak rozróżnić gruz od innych odpadów?

Co kryje się pod hasłem gruz? Bardzo ogólnie mówiąc, są to te materiały, które pozostają po remoncie, przebudowie czy rozbiórce budynku. Mogą to być chociażby betonowe fragmentu, cegły, armatura łazienkowa w kawałkach, ale czasem wśród tych odpadów można też znaleźć połamane meble, albo inne akcesoria z gospodarstwa domowego. Jak rozróżnić gruz od innych odpadów?

Co ukrywa się pod hasłem gruz

Segregacją odpowiednich materiałów zajmuje się sortownia gruzu, ale i tak zawsze warto zamawiać kontenery na gruz zgodnie z ich funkcją. Żeby jednak móc to zrobić, należy zrozumieć, że sam “gruz” jest pojęciem niezwykle ogólnym i można go podzielić na ściślejsze kategorie:

 • czysty gruz
 • gruz zmieszany
 • gruz zanieczyszczony

Czym jest gruz czysty

bruk w kostkach

Gruz czysty to najbardziej pożyteczny rodzaj odpadów remontowych, a to dlatego, że można go z powodzeniem wykorzystać do odzyskiwania surowców wtórnych. Z czystego gruzu, w procesie odzyskiwania powstają kruszywa, które stanowią idealne surowce do ponownego wykorzystania, a z nich można stworzyć, chociażby kostkę brukową. Co zaliczamy do gruzu czystego, co wchodzi w jego skład?

 1. To gruz betonowy oraz gruz ceglany, czyli te odpady budowlane, które powstają po skuwaniu ścian, fundamentów czy inne tego typu odpady poremontowe np. to, co zostaje po elementach betonowego zbrojenia. Gruz ceglany świetnie nadaje się do utwardzania podjazdów. Zawiera on odpady pochodzące wyłącznie z cegieł, czyli cegły pokruszone – od miału do ich kilkucentymetrowych kawałków.
 2. W skład czystego gruzu wchodzą też odpady pochodzenia naturalnego, ale ściśle określone: gleba, ziemia, kamienie i piasek. Odpady te mogą być użyte do budowy nasypów kolejowych, wałów czy nasypów drogowych.
 3. Do czystego gruzu można również zaliczyć małe ilości ceramiki, pod warunkiem, że ich ilość nie przekracza 5% całości składu gruzu czystego.

Kontenery na gruz także mają swoje przeznaczenie i jeśli jakiś kontener oznaczony jest jako pojemnik na gruz czysty, nie wolno wrzucać do niego śmieci poza tymi opisanymi powyżej. Co w sytuacji, jeśli mamy do wyrzucenia coś więcej niż tylko beton i cegły?

Co wchodzi w skład gruzu zmieszanego

Kolejną kategorią gruzu jest gruz zmieszany, w którego skład wchodzą odpady takie jak kawałki cegieł i betonu, ale nie tylko. Następujące odpady zmieszane można zaliczyć do składu gruzu zmieszanego:

 1. Armatura łazienkowa, a konkretnie takie jej elementy jak spłuczki, umywalki, brodziki czy musze toaletowe
 2. Nida-gips czyli płyty gipsowo-kartonowe
 3. Duże ilości ceramiki od płytek gresowych, przez terakotę i glazurę oraz kafle ceramiczne, panele podłogowe i ściennie i inne rodzaje płytek.
 4. Folie malarskie, kartony, deski, drewno, kawałki tynku i fragmenty siatek montażowych.
 5. Do 5% zawartości kontenera elementów takich jak szkło, wełna mineralna, styropian czy kawałki tynku.

Gruz zanieczyszczony

Ostatnią kategorią gruzu jest gruz zanieczyszczony, który może zawierać w sobie dodatkowe grupy odpadów oprócz tego, co wchodzi w skład gruzu zmieszanego. To wszelkiej maści odpady pochodzące z remontu, demontażu i budowy, takie jak butelki PET, tekstylia, opakowania po chemii gospodarczej, wiadra po farbach, czy wiadra po zmieszaniu cementu.

Odpady niebezpieczne

Warto jeszcze wspomnieć o kategorii odpadów niebezpiecznych. Do tej grupy zalicza się takie materiały jak eternit, czy azbest. Do odbioru i utylizacji tych odpadów, w świetle polskiego prawa, wymagane są specjalne kwalifikacje, a właściciele budynków, z których usunięto np. azbestowy dach, muszą liczyć się z koniecznością odbioru karty przekazania odpadu.

Do gruzu potrzebny jest kontener

Wywóz gruzu Mińsk Mazowiecki

Gromadzenie gruzu i innych odpadów budowlanych jest elementem nieuniknionym przy pracach budowlanych, remontach, czy demontażach. Nie ma tu znaczenia zakres robót, bo gruz powstaje zawsze. Owszem, przy małym remoncie altanki działkowej wystarczy zapewne zamówić worki na gruz typu big bag, podczas gdy przy demontażu ścianek działowych mieszkania, podstawione pojemniki muszą być już większe. Cechą charakterystyczną przy dużych i małych pracach remontowych jest to, że tak powstałych odpadów nie można po prostu wyrzucić do śmieci. Tutaj konieczne są specjalistyczne kontenery, a następnie legalny wywóz gruzu. Dlatego warto wiedzieć co wchodzi w skład gruzu, jak rozróżnić go od innych odpadów i do czego należy zamówić specjalne pojemniki, a co można po prostu wyrzucić do kosza.

Dla naszej firmy wywóz gruzu to chleb powszedni. Czy chodzi o pojemniki i wywóz gruzu czystego, czy kontenery lub worki Big Bag na gruz mieszany, czy zanieczyszczony, jesteśmy na to przygotowani! Zajmujemy się odbiorem każdego rodzaju gruzu na terenie całej Warszawy oraz w okolicznych miejscowościach. Jest to świetna metoda nie tylko na przekazanie odpowiedzialności za wywóz i utylizację odpadów budowlanych firmie wywożącej gruz, ale też na najszybsze i najskuteczniejsze, a do tego w pełni legalne pozbycie się problemu.