Menu Zamknij

Czym jest czysty gruz?

Big Bag Warszawa

Zwykle jako gruz rozumiane jest to, co zostaje po budowie, przebudowie, rozbiórce czy remoncie generalnym nieruchomości. Mogą to być odłamki betonu, cegieł, potłuczona armatura łazienkowa, kafelki. Czasami znajdą się w tych odpadach stare, zużyte meble czy sprzęty gospodarstwa domowego. Jednak takie rozumienie gruzu, choć wystarczające, nie określa, wg specjalistów, wszystkich rodzajów gruzu. W nomenklaturze gospodarki odpadami istnieje pojęcie czystego gruzu. Czym jest czysty gruz i czym się różni od gruzu mieszanego lub zanieczyszczonego?

Cecha wspólna każdego rodzaju gruzu – kontener

Powstawanie gruzu i innych odpadów jest nieuniknione podczas każdych prac remontowych, niezależnie od tego, czy jest to remont małego mieszkania, w którym zmienia się położenie ścian działowych, czy budowa dużego domu. Odpady budowlane, powstające za sprawą tego typu prac, charakteryzują się tym, że nie wolno ich ani przechowywać, ani utylizować wraz z odpadami komunalnymi. To właśnie z tego powodu, chcąc pozbyć się odpadów poremontowych, najczęściej korzysta się z usługi wynajmu specjalnych pojemników, jakimi są kontenery na gruz. Nie jest jednak wiedzą powszechną, że technicy gospodarki odpadami wymieniają różne rodzaje gruzu, a to rozróżnienie jest ważne z punktu widzenia późniejszego odzyskiwania surowców wtórnych. Poszczególne rodzaje gruzu to gruz czysty, mieszany i zanieczyszczony. 

kontener Ursynów

Gruz czysty – skuteczny recykling

Czysty gruz jest niezwykle przydatny podczas realizacji kolejnych inwestycji budowlanych, a to dzięki temu, że w procesie odzyskiwania surowców wtórnych można uzyskać z niego kruszywa o różnych cechach, w zależności od szczegółowego składu czystego gruzu. Kruszywo idealnie nadaje się do ponownego wykorzystania jako fundament czy podsypka pod tory albo kostkę brukową. 

Czysty gruz to odpady budowlane, w skład których wchodzą gruz ceglany i gruz betonowy. Może tutaj występować też mieszanina: cegły plus beton, chociażby po skuwaniu ściany, po rozkutych fundamentach, pozostałości po elementach zbrojenia betonowego. Czysty gruz ceglany zawiera odpady pochodzące jedynie z cegieł i sprawdza się bardzo dobrze do utwardzania podjazdów. W tym przypadku idealnie nadawać się będą rozkruszone cegły o różnych frakcjach, czyli od miału drobno roztartego do fragmentów cegieł w postaci kilkucentymetrowych kawałków. Do gruzu czystego zalicza się tez ściśle określone odpady pochodzenia naturalnego: gleba i ziemia, w tym kamienie i piasek. Tego rodzaju gruz może być wykorzystany do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych. Wreszcie, w skład czystego gruzu mogą wejść niewielkie ilości ceramiki, ale tylko nieprzekraczające 5% całego składu czystego gruzu.

Czego nie mylić z czystym gruzem?

Czysty gruz może zawierać jedynie wyżej wymienione rodzaje odpadów. Jeżeli kontener jest specjalnego przeznaczenia, czyli jest np. dedykowany specjalnie czystemu gruzowi, nie mogą być w nim składowane inne odpady poremontowe niż właśnie z tej grupy. Gruzu czystego nie powinno mylić się z rodzajem odpadów, jakim jest gruz zmieszany. Do tej grupy wchodzą również śmieci, takie jak cegły czy kawałki betonu. Z tą jednak różnicą, że zmieszany gruz może zawierać także takie odpady po remoncie jak:

  1. ceramika w dużych ilościach,od terakoty, przez glazurę, płytki gresowe, a także wiele innych rodzajów płytek i kafli ceramicznych, panele ścienne i podłogowe
  2. elementy armatury łazienkowej, jak muszle klozetowe, spłuczki, brodziki, umywalki
  3. płyty gipsowo-kartonowe (popularnie zwane nida gips)
  4. kawałki tynku, siatek montażowych, folie malarskie, drewno, deski, kartony
  5. niewielkie ilości takich materiałów jak styropian, szkło i wełna mineralna – podobnie jak w przypadku ceramiki w składzie czystego gruzu, elementy te nie mogą przekraczać 5% pojemności kontenera.

Gruz czysty a zanieczyszczony

Jeszcze inną kategorią to gruz zanieczyszczony. Może on zawierać, oprócz tego, co składa się na gruzy zmieszane, również kolejne grupy śmieci. Do nich zaliczyć można np. tekstylia, butelki typu PET, szkło czy opakowania po chemii gospodarczej lub materiałach budowlanych – w tym wiadra po farbach i cemencie. 

Jeszcze osobną grupą są odpady niebezpieczne. Zgodnie z prawem, firmy utylizujące takie szkodliwe materiały jak azbest czy eternit, powinny być odpowiednio wykwalifikowane, a właściciele budynków, z których usunięto np. pokrycie dachowe z azbestu, powinni być przygotowani na odbiór tzw. karty przekazania odpadu. 

Tak wygląda podstawowa klasyfikacja gruzowych odpadów. Jeśli czeka nas wywóz gruzu i zachodzi potrzeba wynajęcia kontenera – lub worka Big Bag – typowo na czysty gruz bądź typowo na gruz zanieczyszczony, warto dookreślić tę kwestię jeszcze na etapie zamawiania pojemnika. Nasza firma przygotowana jest na odbiór gruzu każdego rodzaju, w całej Warszawie i okolicach.