Menu Zamknij

Wywóz odpadów 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

gleba, kamienie, ziemia

Odpady, które zaliczają się do kategorii 17 05 04

Kategoria odpadów „17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03” odnosi się do różnego rodzaju gleby, ziemi oraz kamieni, które nie kwalifikują się do kategorii „17 05 03”. Przykładowa lista takich odpadów obejmuje:

  1. Zanieczyszczona gleba, np. z terenów przemysłowych lub degradowanych
  2. Ziemia z wykopów budowlanych
  3. Kamienie i skały o różnej wielkości

Wywożenie tych odpadów z Gruzarem w Warszawie ma wiele korzyści (a także wywóz gruzu i innych materiałów). Nasza firma zapewnia profesjonalne usługi zgodne z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, co gwarantuje prawidłowe postępowanie z tymi materiałami. Działamy zgodnie z normami ochrony środowiska, dbając o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

ziemia, gleba i kamienie

Wywóz odpadów 170504 z Gruzarem

Nasz zespół specjalistów jest dobrze przeszkolony w postępowaniu z tego rodzaju odpadami, co zapewnia wysoką jakość obsługi. Ponadto, nasza firma oferuje kontenery oraz worki Big Bag na wynajem,  dogodne i terminowe usługi transportowe, dzięki czemu masz pewność, że odpady zostaną odebrane i dostarczone w wyznaczonym czasie. Wybierając Gruzar do transportu odpadów gleby, ziemi i kamieni w Warszawie, wspierasz zrównoważone gospodarowanie odpadami, przyczyniasz się do ochrony środowiska i działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasza firma ceni profesjonalizm, terminowość i konkurencyjne ceny, zapewniając naszym klientom satysfakcję i wygodę. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszych usług transportowych i dowiedzieć się więcej na temat gospodarki odpadami gleby, ziemi i kamieni.

Gleba i ziemia, w tym kamienie oraz wywóz innych odpadów podobnych

Kod Odpady 
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05