Menu Zamknij

Wywóz odpadów 17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

łyżka koparki przesypująca ziemię

Odpady, które zaliczają się do kategorii 17 05 06

Kategoria odpadów 17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 odnosi się do odpadów, które powstają podczas procesu pogłębiania, ale nie pasują do kategorii 17 05 05. Przykładowa lista takich odpadów może obejmować:

  1. Zanieczyszczony urobek z pogłębiania
  2. Odpady skalne i ziemiste z miejsc prowadzenia prac pogłębiarskich
  3. Mieszanki urobku z nieczystościami, takie jak gałęzie, liście itp.

Wybierając nas, masz pewność, że proces transportu i unieszkodliwiania odpadów zostanie przeprowadzony w sposób zgodny z normami ochrony środowiska.

koparka przesypująca ziemię na budowie

Wywóz odpadów 170506 z Gruzarem

Wywożenie urobku z pogłębiania z Gruzarem w Warszawie ma swoje korzyści. Nasza firma zapewnia profesjonalne usługi wynajmu kontenerów oraz worków Big Bag, transportu odpadów (również wywozu gruzu i innych) zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Działając z nami, wspierasz zrównoważoną gospodarkę odpadami, a nasz zespół zapewnia terminowość, profesjonalizm i przeszkolenie w obszarze postępowania z tymi odpadami. Skontaktuj się z nami w Warszawie, aby skorzystać z naszych usług transportowych i przyczynić się do ochrony środowiska przy gospodarowaniu odpadami urobku z pogłębiania.

Gleba i ziemia, w tym kamienie oraz wywóz innych odpadów podobnych

Kod Odpady 
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie