Menu Zamknij

Utrzymanie porządku na placu budowy

plac budowy domu widziany z góry

Rozpoczynając remont lub budowę, warto zadbać nie tylko o precyzję wykonania prac, ale także o porządek na placu budowy i ochronę środowiska. Mgr inż. Joanna Sagan w opracowaniu Jak gospodarować odpadami na budowie? zauważa, że „gospodarowanie odpadami stało się obowiązkiem inżynierów budów, a koszty z tym związane składową – kosztów inwestycji.” Ten poradnik pomoże Ci efektywnie zorganizować plac budowy, uniknąć zagrożeń i dbać o czystość. 

Jak utrzymać porządek na placu budowy

Poznaj praktyczne wskazówki, które wpłyną pozytywnie na przebieg projektu.

  • Zorganizuj plac budowy: Przed rozpoczęciem prac, odpowiednio zorganizuj plac budowy. Wyznacz miejsce na magazynowanie materiałów i kontenery na odpady. Wydziel strefy dla różnych etapów prac.
  • Wprowadź system segregacji: Zapewnij pojemniki (kontenery lub worki BigBag) na różne rodzaje odpadów, takie jak gruz, drewno, metal, itp. Wprowadzenie segregacji ułatwi utrzymanie porządku i ułatwi recykling.
  • Regularne sprzątanie: Planuj regularne sprzątanie placu budowy. Usuwanie gruzu, odpadów i resztek budowlanych pomoże uniknąć nagromadzenia śmieci.
  • Zapewnij ochronę przed kurzem: Na placu budowy zawsze panuje duża ilość kurzu. Zainwestuj w barierki ochronne lub ekrany, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się kurzu na sąsiednie obszary.

rzut izometryczny na plac budowy domu

  • Zachowaj odpowiednie znakowanie: Umieść odpowiednie znaki informacyjne, ostrzegawcze i bezpieczeństwa na placu budowy, aby uniknąć wypadków i ułatwić poruszanie się po terenie.
  • Monitoruj poziom hałasu: Dbać o to, aby hałas generowany na placu budowy nie przekraczał dozwolonych norm. Używanie odpowiednich narzędzi i maszyn cichszych podczas pracy może ograniczyć uciążliwość dla otoczenia.
  • Dbaj o środowisko: Zachowaj odpowiednią ochronę gleby i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem. Unikaj wylewania substancji chemicznych i olejów na teren budowy.
  • Kontroluj emisję pyłów: Przy pracach związanych z betonowaniem czy frezowaniem, stosuj metody kontroli emisji pyłów, takie jak zraszacze wodne, aby ograniczyć unoszenie się pyłu.
  • Współpracuj z lokalnymi firmami: Wynajmij specjalistyczną firmę zajmującą się wynajmem kontenerów na gruz i odpady, aby regularnie opróżniała kontenery na placu budowy i zajęła się wywozem gruzu.
  • Kieruj się przepisami: Przestrzegaj lokalnych przepisów i norm dotyczących utrzymania czystości na placu budowy oraz bezpiecznego prowadzenia prac.

Dbając o porządek na placu budowy i przestrzegając zasad ochrony środowiska, tworzysz miejsce pracy bezpieczne dla pracowników i otoczenia. Odpowiedzialne podejście do remontu czy budowy przynosi korzyści dla wszystkich. Dzięki zastosowaniu wskazówek zawartych w poradniku, Twój projekt będzie nie tylko skuteczny, ale także przyjazny dla środowiska. Zapraszamy do realizacji Twojego planu z uwagą na detale i troską o naturę.

Źródło:

Sagan, Joanna, and Anna Sobotka. „Jak gospodarować odpadami na budowie?.” Builder 20 (2016).

Adamczyk, Janusz, and Robert Dylewski. „Znaczenie lokalnych punktów gromadzenia odpadów w systemie gospodarki odpadami budowlanymi.” Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 3 (5 (2013): 9-16.

Zarębska, Joanna, and Katarzyna Joachimiak-Lechman. „Ekonomiczne i ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów budowlanych w kontekście rozwoju zrównoważonego.” Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 3 (9) (2014): 261-182.