Menu Zamknij

Wywóz odpadów 20 03 02 – odpady z targowisk

odpady pochodzące z tragowisk w tym resztki żywności

Odpady, które zaliczają się do kategorii 20 03 02

Kod 20 03 02 odnosi się do odpadów z targowisk. Targowiska generują różnorodne odpady, w tym odpady organiczne, opakowania, resztki żywności, drewno i inne materiały. Oto krótka lista przykładowych odpadów należących do tej kategorii:

  1. Odpady organiczne: skórki warzyw i owoców, resztki roślin, obierki.
  2. Opakowania: kartony, opakowania po żywności.
  3. Resztki żywności: niejadalne części produktów spożywczych, przeterminowane produkty.
  4. Drewno: skrzynki, palety, drewniane elementy konstrukcyjne.

Wywóz odpadów 200302 z Gruzarem

Gruzar to profesjonalna firma, która posiada specjalistyczne zezwolenia i przestrzega przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Dzięki temu masz pewność, że odpady zostaną właściwie zutylizowane i przetworzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Wynajmując kontener od naszej firmy, możesz być spokojny o legalne i odpowiedzialne usuwanie odpadów z targowisk.

Dodatkowo, skorzystanie z usług Gruzara eliminuje konieczność własnego organizowania transportu i utylizacji odpadów z targowisk. W Gruzarze zajmujemy się profesjonalnym załadunkiem i zabezpieczeniem odpadów, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń i rozsypania się materiału. Dzięki temu oszczędzasz czas, wysiłek i koszty związane z utylizacją odpadów z targowisk

resztki żywności i inne odpady z targowisk

Odpady z targowisk i wywóz odpadów podobnych

Kod Odpady 
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów