Menu Zamknij

Wywóz odpadów 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

zmieszane odpady komunalne na wysypisku

Odpady, które zaliczają się do kategorii 20 03 01

Odpady komunalne, które nie zostały poddane segregacji i mieszają się w jednym pojemniku, stanowią kategorię oznaczoną kodem 20 03 01. Są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, placówkach usługowych i innych miejscach publicznych, które nie zostały odpowiednio podzielone na poszczególne frakcje. W celu skutecznego usuwania takich odpadów zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznej firmy, takiej jak Gruzar, która zapewnia profesjonalny i odpowiedzialny wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych.

Wywóz odpadów 200301 z Gruzarem

Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych zgodnie z przepisami i z dbałością o środowisko jest istotny dla utrzymania czystości i porządku w naszym otoczeniu. Skorzystanie z usług Gruzar na wywóz gruzu i innych odpadów pozwala na efektywne i profesjonalne usunięcie niesegregowanych odpadów komunalnych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

odpady komunalne niesegregowane na wysypisku

Odpady ulegające biodegradacji i wywóz odpadów podobnych

Kod Odpady 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów