Menu Zamknij

Wywóz odpadów 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie

ziemia i kilka kamieni

Odpady, które zaliczają się do kategorii 20 02 02

Kategoria odpadów o kodzie 20 02 02 dotyczy gleby i ziemi, w tym kamieni. Odpady z tej kategorii obejmują różnego rodzaju materiały mineralne, takie jak ziemia, piasek, glina, a także kamienie i skały. Wyróżnia się je ze względu na ich skład mineralny oraz potencjalne zanieczyszczenia, które mogą być obecne w glebie lub ziemi.

Poniżej przedstawiam krótką listę przykładowych odpadów należących do tej kategorii:

  1. Wykopane gleby z terenów budowy.
  2. Usunięte warstwy glebowe podczas prac konstrukcyjnych.
  3. Kamienie i skały z wykopów lub rozbiórki.
  4. Zanieczyszczona gleba, która wymaga odpowiedniego postępowania i utylizacji.

Wywóz odpadów 200202 z Gruzarem

W przypadku wywozu odpadów 20 02 02, warto skorzystać z naszych usług w Warszawie z kilku powodów. Po pierwsze, firma Gruzar posiada doświadczenie w gospodarce odpadami i specjalistyczne wyposażenie, które umożliwia skuteczny i bezpieczny transport tego rodzaju odpadów. Kontenery i pojazdy są dostosowane do przechowywania i przewozu gleby, ziemi oraz kamieni, minimalizując ryzyko rozsypania się materiału. Wybierając usługi naszej firmy wywozowej w Warszawie przy wywozie odpadów 20 02 02, możesz liczyć na fachową obsługę, zgodność z przepisami oraz efektywne zarządzanie tymi odpadami. Firma ta posiada doświadczenie, specjalistyczne wyposażenie i odpowiednie zezwolenia, co gwarantuje profesjonalne i bezpieczne usuwanie gleby, ziemi i kamieni.

gleba i kamienie

Gleba i ziemia, w tym kamienie oraz wywóz innych odpadów podobnych

Kod Odpady 
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05