Menu Zamknij

Wywóz odpadów 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

pusta wywrotka na wysypisku

Odpady, które zaliczają się do kategorii 19 12 12

Odpady o kodzie 19 12 12 to różnorodne odpady powstałe w procesie mechanicznej obróbki innych odpadów. Są to substancje i przedmioty, które zostały poddane procesom takim jak sortowanie, kruszenie, przemiał czy przesiewanie. W tej kategorii znajdują się różne materiały, takie jak plastikowe elementy, metalowe skrawki, drewno, gumowe części czy tekstylia, które zostały oddzielone i przetworzone na etapie mechanicznej obróbki odpadów. Odpady te wymagają właściwego zbierania, segregacji i transportu, aby mogły być poddane dalszym procesom przetwarzania lub recyklingu.

Wywrotka na wysypisku śmieci

Wywóz odpadów 191212 z Gruzarem

Warto wynająć kontener na odpady o kodzie 19 12 12 oraz skorzystać z usług Gruzar, ponieważ zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie zbierania, transportu i utylizacji tych odpadów. Nasza firma posiada doświadczenie w obsłudze różnorodnych odpadów, w tym z mechanicznej obróbki odpadów, i gwarantujemy profesjonalne i zgodne z przepisami działanie. Dostarczamy odpowiednie kontenery, zapewniamy terminowy odbiór i transport, dbając o bezpieczeństwo i zrównoważone zarządzanie odpadami. Współpraca z Gruzar pozwala na efektywne i odpowiedzialne pozbycie się tych odpadów, przyczyniając się do ochrony środowiska i spełnienia wymogów regulacyjnych.

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów oraz wywóz odpadów podobnych

Kod Odpady 
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji