Menu Zamknij

Wywóz odpadów 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)

ciężarówka transportowa na wysypisku

Odpady, które zaliczają się do kategorii 19 12 10

Paliwo alternatywne, również nazywane paliwem wtórnym lub zastępczym, odnosi się do palnych odpadów, które zostały rozdrobnione i mają jednorodny stopień wymieszania. Powstają one poprzez zmieszanie odpadów innych niż niebezpieczne, z lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy. Odpady te są poddawane przekształceniu termicznemu w taki sposób, że nie przekraczają określonych poziomów emisji ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym standardów emisyjnych z instalacji związanych z procesem współspalania odpadów.

ciężarówka transportująca odpady palne na wyspisku

Wywóz odpadów 191210 z Gruzarem

Skorzystanie z usług Gruzaru przy wywozie i transporcie odpadów palnych w Warszawie przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, nasza firma posiada niezbędne zezwolenia i spełnia wszystkie normy i przepisy dotyczące transportu i zagospodarowania odpadów palnych. Możesz mieć pewność, że Twoje odpady zostaną odpowiednio i bezpiecznie przewiezione.

Dodatkowo, Gruzar dysponuje specjalistycznymi pojazdami i sprzętem, które są dostosowane do obsługi odpadów palnych. Nasi wykwalifikowani pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi tego rodzaju odpadów, co zapewnia profesjonalne i skuteczne wykonanie zlecenia.

Odpady palne (paliwo alternatywne) oraz wywóz innych odpadów podobnych

Kod Odpady 
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji