Menu Zamknij

Wywóz odpadów 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

fragmenty betonu i inne odpady

Odpady oznaczone kodem kategorii 17 01 01 oznaczają odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.

gruz i fragmenty betonu

Odpady, które zaliczają się do kategorii 17 01 01

Oto lista przykładowych odpadów o kodzie 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów:

  1. Fragmenty betonu: Pozostałości po rozbiórkach, takie jak kawałki ścian, sufitów, fundamentów, schodów itp.
  2. Płyty betonowe: Uszkodzone lub zbędne płyty betonowe, np. płyty chodnikowe, płyty tarasowe, płyty fundamentowe itp.
  3. Kostka betonowa: Zużyte lub uszkodzone elementy z kostki betonowej, używane do nawierzchni drogowych, parkingów, podjazdów itp.
  4. Bloczki betonowe: Odpady pochodzące z rozbiórek ścian zewnętrznych lub wewnętrznych, takie jak bloczki betonowe, cegły betonowe itp.
  5. Elementy prefabrykowane: Nieużywane lub uszkodzone prefabrykaty betonowe, takie jak słupy, belki, elementy ogrodzeniowe, płyty fundamentowe itp.
  6. Gruzy betonowe: Ogólne odpady betonowe powstałe z różnych prac budowlanych i rozbiórkowych, które zawierają fragmenty betonu i innych materiałów.
  7. Betonowa infrastruktura drogowa: Uszkodzone elementy betonowej infrastruktury drogowej, takie jak krawężniki, barierki, studzienki, rynny itp.
  8. Betonowe wyposażenie budowlane: Zużyte lub uszkodzone elementy betonowe związane z budownictwem, takie jak donice, ogrodzenia, ławki, schody itp.
  9. Bieżący beton: Nadmiarowy beton, który nie został wykorzystany w trakcie prac budowlanych.
  10. Odpady z produkcji betonu: Odpady betonowe powstałe w procesie produkcji betonu, takie jak nieprawidłowo wykonane elementy, nadmiarowy beton itp.

Niniejsza lista zawiera tylko przykładowe rodzaje odpadów betonu i gruzu betonowego, które mogą być objęte kodem 17 01 01. Istnieje wiele innych rodzajów odpadów związanych z betonem i gruzem betonowym, które również mogą być objęte tym samym kodem odpadów.

Wywóz odpadów 170101 z Gruzarem

Nasza firma Gruzar z Warszawy oferuje kompleksowe usługi związane z transportem i usuwaniem odpadów, w tym odpadów betonu oraz gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek i remontów. Specjalizujemy się w zapewnianiu efektywnego i odpowiedzialnego wywozu gruzu innych odpadów, aby zapewnić naszym klientom czystość i porządek na placach budowy oraz inne miejsca związane z pracami budowlanymi.

Jako firma działająca zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami dotyczącymi ochrony środowiska, dbamy o to, aby odpady betonowe i gruz betonowy były zbierane, segregowane i transportowane w sposób zgodny z najlepszymi praktykami. Nasz doświadczony zespół podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczny i ekologiczny proces usuwania tych odpadów.

Oferujemy również wynajem kontenerów (lub worek Big Bag) odpowiednich do zbierania betonu i gruzu betonowego, co ułatwia naszym klientom skuteczne gromadzenie tych odpadów na placach budowy. Po zebraniu odpadów betonowych i gruzu betonowego, zapewnimy ich odpowiedni transport do specjalistycznych miejsc przeznaczonych do ich utylizacji i przetwarzania.

odpady betonowe z rozbiórki

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz wywóz innych odpadów podobnych

Kod Odpady 
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych wymienione w materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06