Menu Zamknij

Wywóz odpadów 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

Odpady, które zaliczają się do kategorii 17 09 04

Kategoria odpadów oznaczona kodem 17 09 04 odnosi się do zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu, które nie są wymienione w kategorii 17 09 01. Obejmuje różnorodne odpady powstające podczas prac budowlanych i remontowych, w tym materiały konstrukcyjne, wykończeniowe, opakowania i inne. Przykładowa lista takich odpadów obejmuje:

  1. Drewno i drewniane elementy konstrukcyjne.
  2. Cegły, pustaki i materiały ceramiczne.
  3. Płyty gipsowo-kartonowe.
  4. Beton i gruz budowlany.
  5. Tworzywa sztuczne, takie jak folie i opakowania.
  6. Metalowe elementy i odpady metalowe.
  7. Szkło budowlane i opakowania szklane.
  8. Izolacje termiczne i akustyczne.
  9. Materiały izolacyjne z wełny mineralnej.
  10. Pozostałości farb, klejów i rozpuszczalników.

Wywóz odpadów 170904 z Gruzarem

Wywóz gruzu i zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu z Gruzarem w Warszawie przynosi liczne korzyści. Gruzar oferuje kompleksową obsługę, włączającą odbiór, transport i właściwe przetwarzanie różnorodnych odpadów budowlanych. Działając profesjonalnie i zgodnie z przepisami, firma gwarantuje skuteczne usunięcie tych odpadów, przyczyniając się zarówno do zrównoważonej gospodarki odpadami, jak i ochrony środowiska.

odpady z budowy, remontów i demontażu

Materiały konstrukcyjne zawierające gips oraz wywóz innych odpadów podobnych

Kod Odpady 
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01