Menu Zamknij

Wywóz odpadów 17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

odapdy konstrukcyjne zawierające gips

Odpady, które zaliczają się do kategorii 17 08 02

Kategoria odpadów oznaczona kodem 17 08 02 odnosi się do materiałów konstrukcyjnych zawierających gips, które nie kwalifikują się do kategorii 17 08 01 (gips budowlany). Obejmuje różne odpady budowlane i wykończeniowe zawierające gips, które powstają podczas prac remontowych, rozbiórek i budowy. Przykładowa lista takich odpadów obejmuje:

  1. Płyty gipsowo-kartonowe z elementami metalowymi.
  2. Gipsowe panele sufitowe.
  3. Gipsowe listwy wykończeniowe.
  4. Gipsowe elementy dekoracyjne.
  5. Gipsowe płyty elewacyjne.
  6. Gipsowe formy i prefabrykaty.

Warto transportować takie odpady z Gruzarem w Warszawie z kilku powodów. Po pierwsze, profesjonalny wywóz odpadów zapewnia prawidłowe postępowanie z odpadami zawierającymi gips, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Gruzar posiada odpowiednie środki transportu i specjalistyczne wyposażenie, które umożliwiają bezpieczne i efektywne usunięcie tych materiałów.

materiały konstrukcyjne zawierające gips

Wywóz odpadów 170802 z Gruzarem

Warto skorzystać z usług transportowych Gruzara w Warszawie w przypadku wywozu odpadów 17 08 02 ze względu na wygodę, terminowość i profesjonalizm. Gruzar oferuje kompleksową obsługę, obejmującą odbiór, transport i odpowiednie przetwarzanie odpadów konstrukcyjnych z gipsem. Działając zgodnie z wysokimi standardami branżowymi, firma zapewnia klientom pewność, że materiały zostaną właściwie usunięte, a proces ich transportu będzie zgodny z przepisami i wymogami ochrony środowiska.

Podsumowując, wywóz gruzu i materiałów konstrukcyjnych zawierających gips z Gruzarem w Warszawie przynosi wiele korzyści. Nie tylko umożliwia skuteczne usunięcie tych odpadów, ale także przyczynia się do zrównoważonej gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Działając zgodnie z przepisami i oferując profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Materiały konstrukcyjne zawierające gips oraz wywóz innych odpadów podobnych

Kod Odpady 
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01