Menu Zamknij

Wywóz odpadów 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

materiały izolacyjne w rolkach

Odpady, które zaliczają się do kategorii 17 06 04

Kategoria odpadów oznaczona kodem 17 06 04 dotyczy materiałów izolacyjnych, które nie pasują do kategorii 17 06 01 (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 03 (bitumiczne materiały izolacyjne). Obejmuje różnorodne materiały stosowane w celu izolacji w budownictwie i innych branżach. Przykładowa lista takich odpadów obejmuje:

  1. Styropian i inne tworzywa sztuczne izolacyjne.
  2. Wełna mineralna i wełna szklana.
  3. Pianka poliuretanowa.
  4. Gumowa izolacja termiczna.
  5. Płyty z pianki polistyrenowej.
  6. Tkaniny izolacyjne, takie jak włóknina szklana.

kolrowe, zrolowane materiały izolacyjne

Wywóz odpadów 170604 z Gruzarem

Warto transportować takie odpady z Gruzarem w Warszawie z kilku powodów. Po pierwsze, profesjonalne wywóz odpadów zapewnia prawidłowe i zgodne z przepisami postępowanie z tymi materiałami, minimalizując ich negatywny wpływ na środowisko. Gruzar posiada odpowiednie środki transportu i doświadczenie w obsłudze takich odpadów, co gwarantuje bezpieczne i efektywne usunięcie.

Po drugie, transportowanie odpadów izolacyjnych z Gruzarem przyczynia się do zrównoważonej gospodarki odpadami. Gruzar prowadzi działalność zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, dbając o segregację i recykling odpadów, które mogą być poddane dalszej obróbce i przetworzeniu na nowe surowce.

Wreszcie, współpraca z Gruzarem w Warszawie zapewnia klientom wygodę, terminowość i profesjonalne podejście do gospodarki odpadami. Zespół Gruzar jest gotów obsłużyć zlecenie związane z wywozem odpadów izolacyjnych, zapewniając kompleksową usługę od odbioru do transportu do odpowiednich instalacji przetwarzających. Dzięki temu można mieć pewność, że odpady zostaną właściwie przetworzone, a proces ich usuwania będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.

Warto zatem skorzystać z naszych usług transportowych w Warszawie w przypadku odpadów o kodzie 17 06 04 (a także w przypadku innych odpadów oraz naszej flagowej usługi czyli wywozu gruzu). Zapewnia to nie tylko skuteczne usunięcie materiałów izolacyjnych, ale także przyczynia się do ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania surowców.

Materiały izolacyjne oraz wywóz innych odpadów podobnych

Kod Odpady 
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10