Menu Zamknij

Wywóz odpadów 17 01 82 – inne niewymienione odpady

odpady po budowie i remontach

Kategoria 17 01 82 – inne nie wymienione odpady obejmuje różnorodne odpady, które nie zostały wskazane w innych kodach odpadów, a posiadają charakter nietypowy lub są zmieszane ze sobą w sposób nieselektywny. 

fragmenty starych cegieł

Odpady, które zaliczają się do kategorii 17 01 82

W ramach kategorii 17 01 82, odpady mogą mieć różnorodne pochodzenie i skład, jednak istnieje kilka rodzajów odpadów, które często podlegają objęciu tym kodem:

  1. Gruz, cegły lub ceramika: odpady powstałe z rozbiórek, remontów budowlanych, zawierające fragmenty gruzu, cegieł lub elementy ceramiczne.
  2. Tynki, tapety lub okleiny: odpady pochodzące z prac wykończeniowych, takie jak usunięte tynki, zużyte tapety, pozostałości po okleinach.
  3. Nietypowe odpady budowlane: odpady, których skład nie pasuje do innych kategorii, na przykład fragmenty specjalistycznych materiałów budowlanych, nietypowe elementy wyposażenia.
  4. Odpady zmieszane nieselektywnie: odpady, które nie zostały oddzielone i zostały zmieszane w sposób nieselektywny, takie jak różne rodzaje odpadów budowlanych, meblowych, opakowaniowych.

Kod 17 01 82 jest przeznaczony dla takich odpadów, które nie spełniają kryteriów innych kategorii, ale wymagają odpowiedniego wywozu i przetworzenia. Odpady objęte tym kodem mogą mieć zróżnicowany skład i charakter, dlatego ważne jest skorzystanie z profesjonalnych usług, które zapewnią prawidłowe i zgodne z przepisami usuwanie oraz przetwarzanie tych odpadów.

Wywóz odpadów 170182 z Gruzarem

Wywożenie odpadów z kategorii 17 01 82, czyli „inne nie wymienione odpady”, z naszą firmą Gruzar ma wiele korzyści. Jako specjaliści w dziedzinie usuwania odpadów (oraz w wywozie odpadów wielu kategorii w tym wywozie gruzu), zapewniamy profesjonalne i skuteczne wywóz tych nietypowych i zmieszanych odpadów. Nasz doświadczony zespół segreguje i przetwarza różnorodne rodzaje odpadów zgodnie z przepisami, zapewniając prawidłowe usuwanie. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi ośrodkami przetwarzania, co gwarantuje właściwe składowanie i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki naszym usługom oszczędzasz czas i wysiłek, a konkurencyjne ceny sprawiają, że profesjonalny wywóz i przetwarzanie tych odpadów jest bardziej dostępne.

fragmenty specjalistycznych materiałów budowlanych

Inne niewymienione odpady

Kod Odpady 
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów