Menu Zamknij

Wywóz odpadów 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg

odpady z przebudowy dróg i z remontów

Kategoria 17 01 81 odnosi się do odpadów powstałych w wyniku prac związanych z remontami i przebudową dróg.

odpady pozostałe z remontów i zprzebudowy dróg

Odpady, które zaliczają się do kategorii 17 01 81

To lista przykładowych odpadów, które mogą zostać objęte tym kodem:

  1. Fragmenty usuniętej nawierzchni drogowej: Zbędne lub uszkodzone fragmenty asfaltu, betonu, kostki brukowej, płyt chodnikowych.
  2. Zanieczyszczenia i odpady z odśnieżania: Odpady powstałe w wyniku odśnieżania dróg, takie jak piasek, sól, błoto.
  3. Usunięte barierki i znaki drogowe: Zniszczone, zbędne lub przestarzałe barierki, znaki drogowe, słupy oznakowania.
  4. Odpady z prac związanych z drenażem: Usunięte rury drenarskie, elementy drenażowe, materiały filtracyjne.
  5. Pozostałości po frezowaniu nawierzchni: Fragmenty usunięte podczas frezowania nawierzchni drogowych.
  6. Usunięte elementy oświetlenia drogowego: Zbędne lub uszkodzone latarnie, reflektory, kable oświetleniowe.
  7. Pozostałości po usuwaniu krawężników i chodników: Usunięte fragmenty krawężników, chodników, płyt betonowych.
  8. Inne materiały związane z remontem dróg: Takie jak resztki usuniętych warstw izolacyjnych, elementy konstrukcyjne, pozostałości po wykopach.

Ta lista stanowi jedynie przykłady odpadów z kategorii 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg. Istnieje wiele innych rodzajów odpadów, które również mogą być objęte tym samym kodem odpadów, w zależności od rodzaju i charakteru prac drogowych. Gruzar zajmuje się wywozem odpadów z wielu kategorii a także wywozem gruzu

odpady z remontów i przebudowy dróg

Wywóz odpadów 170181 z Gruzarem

Zapewniamy profesjonalne i skuteczne usuwanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nasz doświadczony zespół posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby efektywnie obsłużyć różnorodne odpady związane z remontami i przebudową dróg. Dzięki temu masz pewność, że proces usuwania będzie prowadzony w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami środowiskowymi. Oszczędzasz czas, masz pewność prawidłowego przetwarzania odpadów i korzystasz z konkurencyjnych cen. Wybierając nas, masz pewność, że Twoje projekty drogowe będą przeprowadzane w sposób efektywny, zgodny z przepisami i przyjazny dla środowiska.

Odpady z remontów i przebudowy dróg oraz wywóz innych odpadów podobnych

Kod Odpady 
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów