Menu Zamknij

Wywóz odpadów 01 04 09 – odpadowe piaski i iły

ciężarówka przewożąca piasek

Śmieci o kodzie 01 04 09 obejmują m.in. odpadowe piaski i iły, czyli materiały pochodzące z prac budowlanych oraz rolniczych. Ich wywóz jest kluczowym elementem w procesie utrzymania czystości i porządku w mieście. Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ważne jest aby te odpadowe piaski i iły były wywożone w sposób prawidłowy i bezpieczny.
W Warszawie i okolicach funkcjonuje wiele firm oferujących wywóz odpadów oznaczonych numerem 010409 w tym Gruzar. Nasza firma posiada nowoczesny sprzęt i doświadczoną załogę, która obsługuje proces wywozu w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Współpraca z Gruzarem to gwarancja, że odpady zostaną właściwie segregowane i przetwarzane w sposób, który minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne.

odjeżdżająca ciężaróka wypełniona piaskiem

01 04 09 – Odpadowe piaski i iły 

Czym są i co zaliczamy do odpadowych piasków i iłów? Odpadowe piaski i iły są często określane jako materiały resztkowe pozostające po różnego rodzaju procesach przemysłowych oraz budowlanych. Mogą pochodzić z dziedzin takich jak górnictwo, przemysł chemiczny, elektrownie, hutnictwo, ale także z budownictwa, gdzie powstają podczas procesów rozdrabniania, przesiewania, czy kopania ziemi. Wśród odpadowych piasków i iłów można wyróżnić między innymi: 

  • Popiół lotny z elektrowni cieplnych, będący pozostałością po spalaniu węgla.
  • Krzemiany zawarte w odpadach z produkcji szkła. 
  • Piasek zanieczyszczony, pochodzący z odwiertów, dawek komunalnych, itp. 
  • Iły wydobyte podczas prac wykopaliskowych i budowy obiektów. 

Warto wspomnieć, że mają one zwykle skład chemiczny i mineralny, który uniemożliwia lub utrudnia ich wykorzystanie w procesach przemysłowych, co z kolei powoduje, że traktowane są jako odpady. 

Odpadowe piaski i iły – wywóz z Gruzar

Firma Gruzar oferuje kompleksowe usługi związane z wywozem gruzu oraz innego rodzaju odpadów, w tym także piasków i iłów (katalog odpadów kod 01 04 09). Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie i posiadamy odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie, dzięki czemu zapewniamy szybki i skuteczny wywóz odpadów. Oprócz piasków i iłów zajmujemy się również wywozem innych odpadów, takich jak: gruz, papiery i kartony, tworzywa sztuczne, meble, a także inne odpady z budowy. Nasze usługi są adresowane do firm oraz indywidualnych klientów, którzy potrzebują fachowej pomocy w zakresie wywozu odpadów. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz terminową realizację zamówień. Jeśli więc potrzebujesz wywozu odpadów z budowy, zalegających piasków czy iłów, skontaktuj się z naszą firmą Gruzar. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy naszą ofertę.

ciężarówka z której wysypuje się piasek

Wywóz odpadów z firmą Gruzar

Decydując się na wybór naszej firmy warto zwrócić uwagę na: 

  1. Licencja i certyfikaty – posiadamy odpowiednie dokumenty świadczące o legalności działalności oraz jej zgodności z przepisami i normami. 
  2. Mamy duże doświadczenie – dysponujemy odpowiednim know-how i sprzętem do wywozu i przetwarzania odpadów. 
  3. Oferta – oferujemy usługi zgodne z potrzebami klienta, mamy kontenery na wynajem (oraz worki Big Bag) uwzględniające różne rodzaje odpadów oraz ich ilości. 
  4. Cena – w cenie oferujemy pełną obsługę. 

Odpadowe piaski i iły – wywóz odpadów podobnych

Kod Odpady 
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych wymienione w materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie