Menu Zamknij

Rejestr BDO czyli baza danych produktów i opakowań

Wszystko o bazie danych o produktach i opakowaniach (rejestr BDO)

Od roku 2021 istnieje konieczność wpisania przedsiębiorstwa do rejestru BDO. Skrót ten to inaczej baza danych o produktach i opakowaniach. Wpisu dokonać powinny wszystkie podmioty, które wprowadzają produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami. Skąd pomysł rejestru? Czemu ma on służyć?  

Czym jest rejestr BDO?

Rejestr BDO to elektroniczny spis, który stanowi bazę informacji o wprowadzanych produktach, produktach w opakowaniach i podmiotach gospodarujących odpadami. Ta swoista ewidencja zawiera dane sprawozdawcze na temat tego jakie przedsiębiorstwo produkuje jakie odpady oraz w jaki sposób nimi gospodaruje. 

Które przedsiębiorstwa muszą rejestrować się w BDO?

Wpis do rejestru BDO należy do obowiązku tych podmiotów, które: 

– wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych);segregacja odpadów

– wprowadzają na teren kraju takie produkty jak oleje smarowe, baterie lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny oraz produkty w opakowaniach;

– importują lub produkują towary w opakowaniach lub same opakowania, a także kiedy kupują je w ramach transakcji od firm z terytorium Unii Europejskiej.

Co z jednoosobową działalnością gospodarczą?

W niektórych przypadkach wpisu dokonać muszą także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dzieje się tak, kiedy mowa np. o:

– salonach kosmetycznych i gabinetach stomatologicznych (jeżeli ich działalność generuje odpady pozabiegowe, np. w postaci strzykawek itp.)

– firmach budowlanych czy oferujących kontenery na gruz (wytwórca odpadów, czyli budowlaniec dokonujący rozbiórki lub osoba wykonująca wywóz gruzu z budowy jest odpowiedzialna za utylizację i ma obowiązek rejestracji do BDO oraz prowadzenia karty ewidencji odpadów)

Wywóz gruzu Zielonka

– mechanikach samochodowych (odpady pojawiają się w wyniku konserwacji i napraw samochodów, np. wymiany oleju silnikowego, wymiany zużytej opony, filtrów itp.)

– przedsiębiorcach prowadzących handel – gdy w ich sklepach czy hurtowniach proponowane są opakowania, np. torby na zakupy z tworzywa sztucznego

– wszystkich tych, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne.

Czemu służyć ma baza danych?

Dzięki bazie możliwe jest gromadzenie i śledzenie informacji na temat tego, ile odpadów zostało zebranych przez poszczególne przedsiębiorstwa, na temat transportu tych odpadów oraz miejsca ich przetwarzania. Dane te wykorzystywane są przez organy administracji państwowej oraz inspektorów ochrony środowiska. Dzięki temu powstaje szansa na zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami, w tym na wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji – zdecydowanie trudniej będzie się prowadzić działalność podmiotom działającym w tzw. szarej strefie w sektorze gospodarowania odpadami.

Co w przypadku nieprzestrzegania przepisów?

Za brak przestrzegania przepisów dotyczących rejestracji, w bazie, ewidencji odpadów i sprawozdawczości w BDO grożą: zasądzona przez sąd grzywna w wysokości od 100 zł do nawet 1.000.000 zł, areszt lub administracyjna kara pieniężna. W przypadku Warszawy ustalenie wysokości kary nałożonej w trybie administracyjnej będzie należeć do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.