Menu Zamknij

Na czym polega utylizacja gruzu

Big Bag Warszawa

Utylizacja gruzu przebiega zupełnie inaczej niż recykling śmieci komunalnych. Jest to spowodowane faktem, że może on zawierać elementy niebezpieczne, które najpierw trzeba zneutralizować. Gruz, tak samo jak inne odpady, podlega recyklingowi. Jak można zatem wykorzystać tego rodzaju odpady? Do czego można je użyć? Jak przebiega utylizacja gruzu?

Czym jest utylizacja gruzu?

Jako że w polskim prawie trudno znaleźć ścisłą definicję utylizacji, warto sięgnąć po słownik. Słowo “utylizacja” pochodzi z francuskiego “utilisation”, co w rozumieniu dosłownym oznacza “używanie”, “stosowanie”. Takie rozumienie tego słowa sugeruje, że sformułowanie “utylizacja gruzu” ma oznaczać wykorzystanie, zastosowanie odpadów budowlanych. O jakie zastosowanie chodzi? Jak można użyć gruz, czyli coś, co jest odpadem po remoncie, budowie, a więc teoretycznie nie ma praktycznego zastosowania? Chodzi oczywiście o wykorzystanie gruzu, jako surowca wtórnego. Utylizację gruzu można też rozumieć jako całą gospodarkę tym rodzajem odpadów. W pierwszej kolejności oznacza to prawidłową selekcję elementów gruzu, które można ponownie wykorzystać, a następnie wywiezienie reszty na odpowiednie, legalne wysypisko. Miejsce to musi posiadać właściwe zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem odpadów na środowisko. Nie zawsze bowiem odzysk surowców wtórnych jest możliwy, choć odpady budowalne w większości z powodzeniem można poddawać recyklingowi.

Wywóz gruzu Mińsk Mazowiecki

Jak przygotować gruz do utylizacji?

Gruz nie tylko można, ale wręcz trzeba odpowiednio zagospodarować. Wymaga tego prawo, między innymi surowo zakazując dowolności w składowaniu tego typu odpadów. Jeżeli przeprowadza się remont, w wyniku którego wyrzuca się stare kafelki, odłamki szkła, betonu, cegieł itd., jedynym prawnie dozwolonym sposobem ich składowania są kontenery na gruz lub worki Big Bag, które są w stanie pomieścić nawet do 1,5 tony gruzu. Nie ma możliwości umieszczania śmieci po remoncie w kubłach na odpady komunalne. Nie tylko jest to prawnie niedozwolone, ale łatwo o popełnienie błędu i narażanie środowiska na degradację. Jako przykład mogą posłużyć zdarte ze ścian papierowe tapety. W przypadku umieszczenia ich w pojemniku na papier tym samym wkładamy do niego resztki kleju, a więc chemikaliów, które nie powinny się w takim kuble znaleźć, tak samo jak fragmenty oderwanej farby czy betonu. Podobnie się dzieje w przypadku umieszczenie zdjętego ze ściany linoleum w pojemniku na tworzywa sztuczne. Przykłady można mnożyć. Po co więc działać na niekorzyść środowiska i jednocześnie narażać siebie na wysoki mandat? Wynajem kontenera umożliwia umieszczenie w nim wszystkich odpadów, które wygenerowane zostaną podczas prac remontowych. Kontener na gruz pomieści cegły, beton, tynk, drewno, kartony i papierowe opakowania, fragmenty ceramiki, jak kafelki, płytki, stare muszle sedesowe, wszelkiego rodzaju szkło białe i kolorowe, metale, w tym puste puszki po farbach czy lakierach i tworzywa sztuczne. W przypadku drobnych prac remontowych zamiast kontenera polecamy wynajęcie worka Big Bag, który pomieści 1.5t odpadów.

Co może powstać z gruzu poddanego recyklingowi?

Z gruzu można odzyskać wiele cennych dla budownictwa surowców, takich jak kruszywo. Recykling pozwala na ponowne wykorzystanie ton gruzu ceglanego i betonowego. Pozyskać z nich można drobno- bądź gruboziarnisty sypki materiał, przy jednoczesnym ograniczeniu eksploatacji zasobów naturalnych.

Jak to się dzieje? Zamówienie kontenera w firmie Gruzar daje gwarancję, że po zapełnieniu pojemnika nastąpi transport gruzu do miejsca, w którym zostanie on poddany selekcji. Kiedy odpady znajdują się już na miejscu, kontenery są rozładowywane, a gruz trafia do sortowni. To tutaj następuje jego podział ze względu na surowiec, który można z niego odzyskać. W następnej kolejności gruz zostaje poddany obróbce przez specjalistyczne maszyny, w tym kruszarki.

Wywóz gruzu Józefów

Efektem recyklingu jest pozyskanie m.in. wspomnianego kruszywa, które powstaje z betonu i cegieł. Kruszywo stosuje się następnie do produkcji zapraw budowlanych. Potrzebują go również firmy, świadczące usługi układania kostki brukowej – wówczas recyklingowany gruz wykorzystywany jest jako podsypka pod bruk. Podobnie w przypadku budowy nawierzchni drogowej lub torowisk – kruszywo będzie doskonałym podkładem. Może także pełnić funkcję dekoracyjną, jako wypełnienie przestrzeni wokół krzewów i drzew w ogrodzie lub w otoczeniu oczka wodnego.

Utylizacja gruzu niesie za sobą wiele korzyści, wynikających z ponownego wykorzystania pozornie zbędnych surowców. Wywóz gruzu jest nieodłączną częścią każdej budowy, przebudowy czy większego remontu  w Warszawie i przyczynia się do prawidłowego gospodarowania odpadami.