Menu Zamknij

Czym jest plastik i czy może być recyklingowany

symbol recyklingu na plastikowym tle

Za E. M. Siedlecką „tworzywa sztuczne to syntetyczna materia organiczna otrzymana z np. gazu ziemnego, ropy naftowej czy celulozy w wyniku procesu polimeryzacji.” Plastik to wszechobecny materiał, ale jego niekontrolowane gromadzenie może zaszkodzić środowisku. Odpady plastikowe to wszelkie zużyte lub zepsute produkty z tworzyw sztucznych, takie jak

  • butelki,
  • opakowania,
  • kubeczki,
  • czy folie.

plastikowe odpady w tym butelki i opakowania

Definicja odpadów plastikowych

Odpady plastikowe to produkty wykonane z tworzyw sztucznych, które po zużyciu stają się niepotrzebnymi odpadami. Są powszechnie spotykane w naszym życiu codziennym, jednak ich gromadzenie w środowisku stanowi poważne zagrożenie dla natury i zdrowia ludzi. Dlatego segregacja plastiku odgrywa kluczową rolę w ochronie środowiska. Poprzez odpowiednie rozdzielanie i zbieranie różnych typów plastiku, możemy skutecznie przyczynić się do recyklingu i ponownego wykorzystania tych materiałów, zmniejszając negatywny wpływ na planetę. Właściwa segregacja jest ważna, aby zapewnić odpowiednie przetwarzanie odpadów plastikowych i ograniczyć ich wpływ na zmiany klimatyczne i degradację środowiska naturalnego.

Dlaczego recykling plastiku jest ważny?

Stosowane na co dzień opakowania plastikowe oraz inne produkty wykorzystujące plastik, ulegają bardzo powolnym procesom degradacji. ” jak w swoim opracowaniu wskazuje Wojciech Kałasa.  Recykling plastiku jest ważny ze względu na liczne korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Przede wszystkim pozwala na zmniejszenie ilości odpadów plastikowych składowanych na wysypiskach i w środowisku naturalnym, co redukuje negatywny wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzi. Ponadto, recykling plastiku przyczynia się do oszczędności surowców naturalnych i energii, które są wykorzystywane do produkcji nowego plastiku. Dzięki temu zmniejsza się emisja gazów cieplarnianych oraz zużycie wody i energii, co pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi. Recykling plastiku jest zatem kluczowym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego gospodarowania zasobami naszej planety.

Plastik jako surowiec wtórny

Plastik jako surowiec wtórny jest szeroko wykorzystywany do produkcji różnorodnych produktów. Przez odpowiedni proces recyklingu, zużyty plastik może być przetworzony na nowe materiały i przedmioty. Z odpadów plastikowych powstają m.in. butelki PET, pojemniki na żywność, torby, rurki, elementy wyposażenia samochodowego, a także odzież i obuwie. Wykorzystanie plastiku jako surowca wtórnego pomaga zredukować zapotrzebowanie na nowe surowce, zmniejszając jednocześnie ilość plastikowych odpadów składowanych na wysypiskach. To kluczowy krok w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do wykorzystania zasobów naturalnych.

zgniecione plastikowe butelki

Jak prawidłowo segregować plastik

Prawidłowa segregacja plastiku jest kluczowa w procesie recyklingu i ochrony środowiska. Najważniejsze kroki to:

  1. Weryfikacja kodu odpadu: Na opakowaniach plastikowych znajdują się oznaczenia z numerami (od 1 do 7) symbolizującymi różne rodzaje plastiku. Ważne jest, aby odpowiednio odczytać ten kod, ponieważ różne rodzaje plastiku muszą być segregowane osobno.
  2. Czyszczenie opakowań: Przed wyrzuceniem plastikowego opakowania, warto je oczyścić z resztek zawartości, np. płucząc lub zeskrobić resztki jedzenia. Czysty plastik jest bardziej wartościowy dla recyklingu.
  3. Oddzielanie plastiku: Segregacja plastikowych odpadów powinna obejmować oddzielne pojemniki na różne rodzaje plastiku, takie jak PET, HDPE, PVC itp.
  4. Odpady wielomateriałowe: Plastik, który jest połączony z innymi materiałami (np. folie aluminiowe) wymaga specjalnego rodzaju segregacji lub jest nierecyklingowalny.

Prawidłowa segregacja plastiku umożliwia jego efektywny recykling i redukuje ilość odpadów plastikowych w środowisku. To ważny krok, aby przyczynić się do ochrony naszej planety.

W naszej firmie można zamówić kontener i wywóz plastiku na takiej samej zasadzie jak wywóz gruzu. Podział odpadów plastikowych na kategorie ułatwia organizację procesów recyklingu. Poszczególne kategorie mogą wymagać różnych technik przetwarzania, co pozwala wydajnie wykorzystać odpady.

Recykling plastiku to działanie, które każdy z nas może wprowadzić w życie. Prawidłowa segregacja plastikowych odpadów i ich odpowiednie przetworzenie to klucz do ochrony naszej planety przed nadmierną ilością śmieci. Dzięki recyklingowi, plastik staje się cennym surowcem wtórnym, który może służyć wielokrotnie w produkcji nowych użytecznych produktów. Dbajmy o środowisko i wybierajmy ekologiczne rozwiązania!

Źródła:

Siedlecka, E. M. „Recykling tworzyw sztucznych,–.”

KAŁSA, WOJCIECH, et al. „Proste techniki przetwarzania plastiku w oparciu o idee Precious Plastics.” Wybrane problemy wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce: 43.